You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
+385 99 597 8320
EUR
  • Vaša košarica je prazna!

Tena Rovinj Webshop

Uvjeti korištenja

Primjena uvjeta korištenja

Internetska stranica www.tenarovinj.hr je u vlasništvu Uslužno trgovačkog obrta "TENA", Obala Aldo Rismondo 11, 52210 Rovinj, OIB: 10247944110 (dalje u tekstu: U.t.o. Tena). U.t.o. Tena omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.tenarovinj.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem U.t.o. Tena webshop sustava za naručivanje i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.tenarovinj.hr (dalje u tekstu: Tenarovinj webshop ) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.tenarovinj.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem TenaRovinj webshop-a bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu TenaRovinj webshop-a u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe TenaRovinj webshop-a vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem TenaRovinj webshop-a ili bilo kojeg njezinog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta. U.t.o. Tena pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

U.t.o. Tena pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio TenaRovinj webshop-a, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

U.t.o. Tena pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge TenaRovinj webshop-a u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup TenaRovinj webshop-u te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

U.t.o. Tena nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje TenaRovinj webshop-a, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja TenaRovinj webshop-a. Korištenjem sadržaja TenaRovinj webshop-a korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.


Sadržaj, software, usluge i aplikacije internetskog servisa

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na TenaRovinj webshop-u, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i software TenaRovinj webshop-a zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver TenaRovinj webshop, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja U.t.o. Tena. Usluge TenaRovinj webshop-a zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, software, audiovizualna djela) ovog TenaRovinj webshop-a, U.t.o. Tena pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi TenaRovinj webshop.

Korištenje usluga TenaRovinj webshop-a odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje TenaRovinj webshop-a od strane djece nije dozvoljena.


Korištenje stranica Tenarovinj

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s TenaRovinj webshop-om, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost. Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je U.t.o. Tena ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.


Registracija, korisnički račun

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge TenaRovinj webshop-a, korisnik dobiva pristup aplikaciji putem svoje e-mail adrese i odabrane lozinke. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje TenaRovinj webshop-a za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje). Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, U.t.o. Tena zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.


Obveze registriranih korisnika

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati tip registracije ( fizička ili pravna osoba ), ime i prezime, odnosno naziv tvrtke i ime i prezime odgovorne osobe, navesti adresu i kućni broj, poštanski broj i grad, e-mail adresu, željenu lozinku te OIB ( pravne osobe ). Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga TenaRovinj webshop-a. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.