Podaci o obrtu

Uslužno trgovački obrt "TENA"

sjedište: Ulica Ivana Mažuranića 20

studio : Obala Aldo Rismondo 11

Rovinj 52210

Vlasnica: Tatjana Derežić Berto

MBO: 97099457

OIB: 10247944110

Broj obrtnice: 18031201688

Žiro - račun ( PBZ ):

IBAN: HR9123400091160264382

SWIFT: PBZGHR2X


Izjava o privatnosti

U.t.o. Tena se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima i trećim stranama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici U.t.o. Tena i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


Uvjeti korištenja stranice www.tenarovinj.hr
Primjena uvjeta korištenja

Internetska stranica www.tenarovinj.hr je u vlasništvu Uslužno trgovačkog obrta "TENA", Obala Aldo Rismondo 11, 52210 Rovinj, OIB: 10247944110 (dalje u tekstu: U.t.o. Tena). U.t.o. Tena omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.tenarovinj.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem U.t.o. Tena webshop sustava za naručivanje i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.tenarovinj.hr (dalje u tekstu: Tenarovinj webshop ) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.tenarovinj.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem TenaRovinj webshop-a bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu TenaRovinj webshop-a u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe TenaRovinj webshop-a vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem TenaRovinj webshop-a ili bilo kojeg njezinog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta. U.t.o. Tena pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

U.t.o. Tena pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio TenaRovinj webshop-a, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

U.t.o. Tena pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge TenaRovinj webshop-a u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup TenaRovinj webshop-u te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

U.t.o. Tena nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje TenaRovinj webshop-a, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja TenaRovinj webshop-a. Korištenjem sadržaja TenaRovinj webshop-a korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.


Sadržaj, software, usluge i aplikacije internetskog servisa

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na TenaRovinj webshop-u, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i software TenaRovinj webshop-a zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver TenaRovinj webshop, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja U.t.o. Tena.

Usluge TenaRovinj webshop-a zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, software, audiovizualna djela) ovog TenaRovinj webshop-a, U.t.o. Tena pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi TenaRovinj webshop.

Korištenje usluga TenaRovinj webshop-a odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje TenaRovinj webshop-a od strane djece nije dozvoljena.


Korištenje stranica Tenarovinj

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s TenaRovinj webshop-om, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost. Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je U.t.o. Tena ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.


Registracija, korisnički račun

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge TenaRovinj webshop-a, korisnik dobiva pristup aplikaciji putem svoje e-mail adrese i odabrane lozinke. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje TenaRovinj webshop-a za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje). Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, U.t.o. Tena zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.


Obveze registriranih korisnika

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati tip registracije ( fizička ili pravna osoba ), ime i prezime, odnosno naziv tvrtke i ime i prezime odgovorne osobe, navesti adresu i kućni broj, poštanski broj i grad, e-mail adresu, željenu lozinku te OIB ( pravne osobe ). Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga TenaRovinj webshop-a. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.


Opće odredbe uvjeta prodaje

Nositelj svih prava na internet stranici www.tenarovinj.hr je Uslužno trgovački obrt "TENA" (dalje u tekstu: U.t.o. Tena). U.t.o. Tena putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – TenaRovinj webshop sustava online kupovine (dalje u tekstu: Webshop). Korištenjem usluge Webshop-a i svih pridruženih stranica i servisa na www.tenarovinj.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Aplikacije te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Aplikacije, smatraju se sastavnim dijelom takvih Ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Webshop-a je U.t.o. Tena, Obala Aldo Rismondo 11, 52210 Rovinj, OIB: 10247944110, MB: 97099457

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

U.t.o. Tena pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

U.t.o. Tena pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Webshop-a u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

U.t.o. Tena pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Aplikacije u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Webshop-a odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Webshop-a od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a U.t.o. Tena ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

U.t.o. Tena se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.tenarovinj.hr, U.t.o. Tena zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.


Opis usluge, uvjeti i odredbe

U.t.o. Tena nudi prodaju kozmetičkih artikala i preparata potrošačima Republike Hrvatske i EU. Potrošači imaju mogućnost pregleda trenutno dostupnih proizvoda objavljenim na internetskim stranicama www.tenarovinj.hr


Uloga U.t.o. Tena je:
 • naručene proizvode potrošaču nakon zaprimljene uplate u cjelosti, dostaviti na adresu potrošača ili na drugačiji način ukoliko je tako dogovoreno između trgovca i potrošača
 • provjeriti da li je dostavna služba potrošaču dostavila proizvod te obavijestiti trgovca o eventualnom kodu za praćenje pošiljke
 • osigurati mogućnost potrošaču pravo na povrat sredstava za plaćeni proizvod u roku 14 dana

Potrošačima je strogo zabranjeno:
 • Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinskistički te štetan na bilo koji drugi način
 • Objavljivanje, slanje I razmjena informacija za koje potrošač zna ili pretpostavlja da su lažne a čije bi korištenje moglo naštetiti drugim korisnicima
 • Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge fizičke ili pravne osobe
 • Manipuliranje idetifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga portala
 • Objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
 • Iznošenjem detalja o suradnji s U.t.o. Tena u javnosti
 • Objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja potrošača bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane Svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softwera i/ili hardwera I telekomunikacijske opreme
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja potrošača U.t.o. Tena zadržava pravo poduzimanje zakonskih mjera u slučaju da potrošač radi i djeluje na štetu ugleda i časti U.t.o. Tena.

Registracija i narudžba

Maloljetnim osobama se zabranjuje korištenje internetskih stranica i Webshop-a za naručivanje. Ukoliko U.t.o. Tena primjeti maloljetnog registriranog potrošača, bez odgode će mu suspendirati korisnički račun. Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Webshop-a za naručivanje vrši na način da proizvode i usluge dostupne bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnosti individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka I sl., U.t.o. Tena ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora. Za kupovinu potrebno je odabrati varijacije artikla (opcionalno), broj komada i zatim kliknuti “Dodaj u košaricu”. Nastavak kupovine se odvija otvaranjem same košarice te klikom na gumb “Idi na blagajnu”. Korisnik dostavlja svoje podatke te provjerava njihovu točnost. Korisnik odabire gumb Slijedeće te bira način plaćanja i način dostave. Načini dostave: Slanje poštom, Osobno preuzimanje


Otkazivanje ili izmjena odobrene narudžbe

Potrošači narudžbu s obvezom plaćanja ne uplate, imaju pravo otkazati ili stornirati odobrenu narudžbu te raskinuti Ugovor o obavljanju usluge i kupnje za narudžbu u roku 14 dana od dana odobrenja narudžbe - sklapanja Ugovora. Svaka narudžba potrošača prolazi process odobrenja. U cilju zaštite potrošača, svi naručeni proizvodi se provjeravaju na stanju kao i njihova dobavljivost. Ukoliko svi proizvodi zadovoljavaju uvjete za naručivanje (dostupnost) narudžba potrošača će biti odobrena. U tom trenutku se Ugovor o kupnji i usluzi stavlja na snagu te svaka strana zadržava svoja prava i obveze iz Ugovora.

U odobrenoj narudžbi potrošači mogu zatražiti dodavanja dodatnih prozivoda u narudžbu. S novom cijenom narudžbe, potrošači se moraju složiti pisanim putem. Ukoliko U.t.o. Tena naknadno ustanovi da je došlo do promjene stanja nekog od naručenih proizvoda (u status narudžbe: “Odobrena”, “U obradi”), bez odgode će o tome obavijestiti potrošača te ponuditi zamjenu za neki drugi proizvod, ili povrat razlike sredstava za proizvod koji je nedostupan.

Ukoliko se ustanovi da se za potrošača ne može naručiti niti jedan proizvod iz narudžbe i da se ne može pronaći rješenje za zamjenski proizvod, U.t.o. Tena će vratiti cijeli uplaćeni iznos potrošaču. U.t.o. Tena pridodaje posebnu pažnju kupcima koji prvi put naručuju te dostavljene osobne podatke provjeravaju u cilju spriječavanja lažnih narudžbi i mogućih prevara na štetu potrošača koji narudžbu nikada nisu niti napravili. Ovakvi slučajevi pokušaja prevare će biti bez odgode proslijeđeni nadležnim državnim institucijama na obradu.


Statusi narudžbi i cijene

Svaka narudžba potrošača prolazi proces odobrenja. U cilju zaštite potrošača, svi naručeni proizvodi se provjeravaju na stanju kao i njihova dobavljivost. Ukoliko svi proizvodi zadovoljavaju uvjete za naručivanje (dostupnost) narudžba potrošača će biti odobrena. U tom trenutku se Ugovor o kupnji i usluzi stavlja na snagu te svaka strana zadržava svoja prava i obveze iz Ugovora.

Tumačenje statusa narudžbi;

Na čekanju – korisnik koji pošalje narudžbu, ona dobiva status “Na čekanju”

Odobrena – korisniku je narudžba odobrena te su poslani podaci za plaćanje

Odbijena – korisniku je narudžba odbijena te se razlog odbijanja narudžbe šalje korisniku na e-mail

U obradi – zaprimljena je uplata za odobrenu narudžbu korisnika te se priprema dokumentacija za njeno provođenje

Provedena – narudžba koja je uspješno provedena i korisniku poslan račun i naručena roba

Cijene proizvoda izražene su u HRK. U.t.o. Tena može odrediti određene popuste na kupovinu putem Webshop-a (putem kupona za popuste) koji se mogu odnosi na određeno vremensko razdoblje. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka odobravanja narudžbe.

Potvrdom Ugovora o kupnji i usluzi korisnici završavaju postupak kupovine. Cijena dostave, te dodatnih troškova kupljenih proizvoda je uključena u konačnu cijenu narudžbe koju kupac uplaćuje na račun.

Potrošači svoje odobrene narudžbe mogu plaćati na slijedeće načine, prilikom čega sami odlučuju o načinu uplate:

 • Uplatom putem opće uplatnice u poslovnicama Banke, pošte i Fine na žiro račun U.t.o. Tena
 • Uplatom putem internet I mobilnog bankarstva banaka na žiro račun U.t.o. Tena

Pravo na povrat sredstava - kašnjenje u isporuci

Potrošač je dužan po isteku 10-og dana od dana kada je dobio potvrdu da je narudžba poslana, prijaviti kašnjenje u dostavi ukoliko ne primi narudžbu. Ukoliko kupac nije prijavio u roku 30 dana od dana slanja potvrde kašnjenje u dostavi, U.t.o. Tena će smatrati da je potrošaču proizvod stigao te naknade reklamacije u isporuci proizvoda neće uvažiti. Kašnjenje u dostavi se prijavljuje isključivo pisanim putem na e-mail adresu info@tenarovinj.hr .

Ukoliko potrošač ne podigne pošiljku u pošti ili carini, paket se vraća U.t.o. Tena. Ako se nezaprimljeni proizvod vrati U.t.o. Tena-u, potrošač ima pravo na povrat novaca za taj proizvod umanjen za povratnu cijenu poštarine.


Jednostrani raskid Ugovora - unutar 14 dana od dana isporuke

Potrošač bez ikakvog razloga može vratiti proizvod trgovcu u roku 14 dana od dana predaje proizvoda potrošaču. Sve eventualne troškove povratnog slanja snosi potrošač. Proizvod koji se vraća trgovcu mora biti nekorišten te u originalnom pakiranju. Potrošač ima pravo na povrat sredstava ili slanje novog proizvoda nakon što trgovac zaprimi paket.

Potrošač je dužan vratiti proizvod trgovcu ukoliko želi ostvariti pravo na povrat novaca. Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti U.t.o. Tena o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na U.t.o. Tena, Obala Aldo Rismondo 11, 52210 Rovinj), ili elektroničkom poštom na info@tenarovinj.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju potrošač će biti obaviješten. Tablicu s postotcima umanjenje cijene proizvoda možete pronaći ovdje.

Registrirani potrošači imaju pravo zatražiti pisanim putem deaktivaciju korisničkih računa bez plaćanja dodatnih troškova.


Reklamacije i zamjene

Nakon ispunjene opravdane reklamacije, prvenstveno potrošač bira način na koji će ona biti riješena. U.t.o. Tena je uvijek na strani potrošača u slučajevima reklamacije te zastupa interese potrošača i napraviti će sve potrebne korake i predradnje kako bi potrošač ostvario povrat novaca ili zamjenu za drugi proizvod.

U.t.o. Tena savjetuje kupce u vezi reklamacija te obavlja kompletan proces reklamacije prodavaču u ime kupca. U.t.o. Tena obvezuje se postići maksimum za kupca oslanjajući se na znanje, pravila internet kupovine, iskustvo i ugled među prodavačima.


Materijali nedostaci

Nedostatak postoji:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
 • Nedostaci za koje trgovac ne odgovara:

  • Trgovac ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati,
  • Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari,
  • Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor),
  • Ali trgovac odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike

  • Zaštita podataka

   U.t.o. Tena se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Aplikacije te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. U.t.o. Tena može prikupljati osobne podatke potrošača, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste potrošač dobrovoljno dostavi U.t.o. Tena.

   U.t.o. Tena će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva potrošača kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga. U.t.o. Tena, obrađuje i objavljuje podatke o potrošačima koji se odnose na način uporabe Webshop-a bez otkrivanja identiteta potrošača i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta potrošača.

   U.t.o. Tena prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) potrošača ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. U.t.o. Tena će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Webshop-a od strane potrošača među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke U.t.o. Tena će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog potrošača.


   Komunikacija s potrošačima

   Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas U.t.o. Tena u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Potrošač može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.


   Obavijest o potrošačima o načinu zaprimanja pisanih prigovora

   Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, na adresu: U.t.o. TENA, Obala A. Rismondo 11, 52210 Rovinj ili na e-mail adresu: info@tenarovinj.hr Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

   Podnositelj prigovora:

   Ime i prezime:

   Adresa za dostavu odgovora: